skip to Main Content
5 gouden tips
  • Beleg alleen met geld wat je vrij hebt, en ga er zeker niet voor lenen
  • Koop alleen beleggingsproducten die je begrijpt
  • Zorg voor spreiding in branche, posities en tijd
  • Wees geduldig en steek er(vooral in begin) tijd in
  • Denk simpel, maak het niet te ingewikkeld
Back To Top